کمیته ها آموزش

آموزش

کمیته آموزش

کمیته آموزش باشگاه آلپ تبریز در سال ۱۳۹۴ بدلیل گسترش بحث آموزش و لزوم برگزاری دورهای آموزشی برای اعضا باشگاه ، کوهنوردان استان و استانهای همجوار بنا بر مصوبه هیئت مدیره تشکیل گردید. کمیته با هدف انجام کوهنوردی ایمن در سایه ارتقاء مهارت و آموزش مستمر کار خود را آغاز نمود .

کمیته آموزش باشگاه آلپ تبریز دوره های آموزشی خود را در سه گروه مختلف به شرح زیر برگزار می نماید:
الف) یکشنبه های آموزشی که بصورت تئوری و عملی با موضوعات مختلف و بصورت رایگان برای عموم کوهنوردان برگزار میشود
ب) کارگاههای آموزشی رایگان در جهت تمرین و تکرار عملی آموخته ها بصورت دوره های ۳ الی ۸ ساعته
ج) دوره های رسمی فدراسیون کوهنوردی شامل دوره های کارآموزی ،پیشرفته و کارگاهها با صدور گواهینامه از طریق فدراسیون کوهنوردی

اعضا کمیته آموزش در حال حاضر عبارتند از :
۱. رضا طراحی اسکوئی (مسئول کمیته)
۲. امیر سالمی (مسئول مالی کمیته)
۳. مریم بهره ور (دبیر کمیته)
۴. سوانا دانغیان
۵. بیتا کاخ ساز
۶. مجید قاسمی
۷. مهدی باباجانی