آموزش

کمیته آموزش

کمیته آموزش باشگاه آلپ تبریز در سال ۱۳۹۴ بدلیل گسترش بحث آموزش و لزوم برگزاری دورهای آموزشی برای اعضا باشگاه ، کوهنوردان استان و استانهای همجوار بنا بر مصوبه هیئت مدیره تشکیل گردید. کمیته با هدف انجام کوهنوردی ایمن در سایه ارتقاء مهارت و آموزش مستمر کار خود را آغاز نمود .

کمیته آموزش باشگاه آلپ تبریز دوره های آموزشی خود را در سه گروه مختلف به شرح زیر برگزار می نماید:
الف) یکشنبه های آموزشی که بصورت تئوری و عملی با موضوعات مختلف و بصورت رایگان برای عموم کوهنوردان برگزار میشود
ب) کارگاههای آموزشی رایگان در جهت تمرین و تکرار عملی آموخته ها بصورت دوره های ۳ الی ۸ ساعته
ج) دوره های رسمی فدراسیون کوهنوردی شامل دوره های کارآموزی ،پیشرفته و کارگاهها با صدور گواهینامه از طریق فدراسیون کوهنوردی

اعضا کمیته آموزش در حال حاضر عبارتند از :
۱. رضا طراحی اسکوئی (مسئول کمیته)
۲. امیر سالمی (مسئول مالی کمیته)
۳. مریم بهره ور (دبیر کمیته)
۴. سوانا دانغیان
۵. بیتا کاخ ساز
۶. مجید قاسمی
۷. مهدی باباجانی

نظرات بسته شده است.